นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 26030
Page Views 47914
 
ส่วนการคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเสมอ โพธิสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกฤษณะ เสียงล้ำ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์ แดงบุตร
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ

นางสาวสุดารัตน์ นิลดำ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ

ว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้