นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 26017
Page Views 47900
 
สมาชิกสภา

นายอุทัย วงค์จันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก

นายรุ่ง นิลดำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0831423538

นายศรีสุวรรณ น้อยนาดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0887188526

นายลาวี ผิวเหลือง
สมาชิกสภาหมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 0880241600

นายวิพัฒน์ ผิวเหลือง
สมาชิกสภาหมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 0859263924

นายสมัย ผิวเหลือง
สมาชิกสภาหมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 0844055610

นายวันชัย นิลคำ
สมาชิกสภาหมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 0877753656

นายศิชล นันทพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 0874287909

นายสีดา บุระวงค์
สมาชิกสภาหมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 0878633217

นายวิน บุระวงค์
สมาชิกสภาหมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 0880793854

นายบุญมี คนไว
สมาชิกสภาหมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 0846019906

นางบุญกว้าง ประทุมมัง
สมาชิกสภาหมู่ 6

นายบุญเกิด ขันทอง
สมาชิกสภาหมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 0804093849

นายเปรมปรีย์ แดงบุตร
สมาชิกสภาหมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 0880643819