นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 25990
Page Views 47872
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองบอน ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภูล้อม-หนองบอน) หมู่ ๖ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง (สายทางภูล้อม-ผาเจื่อน) หมู่ ๗ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน (สายทางหนองไฮ-หนองกกขาม) หมู่ ๑ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแยกนาสะเม็ง-ป่าช้าสาธารณะ) หมู่ ๔ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางวัดป่า-ถนนลาดยางบ้านหนองบอน) หมู่ ๓ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภูล้อม-วังเทา) หมู่ ๗ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง๒๑๑๖-ป่าช้าสาธารณะ) หมู่ ๑ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายแสวง-บ้านนายจักร) หมู่ ๕ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านบาก-หนองบอน) หมู่ ๒ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยลูกรัง (สายทางฮ่องหกบาท) หมู่ ๗ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางบ้านนายชื่น-สวนนายชม) หมู่ ๑ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางแยกสวนนายแอด-ถนนลาดยาง ๒๑๑๖) หมู่ ๔ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางสวนนายปัญญา-นานายแปลง) หมู่ ๒ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางสวนนายเลี่ยน-สวนนายสมศรี) หมู่ ๑ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางแยกหนองบอน-สวนยางนายแก้ว) หมู่ ๓ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทาง๒๑๑๖-ป่าช้าสาธารณะ) หมู่ ๑ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางนานายเบิ่ม-นานางสีใส) หมู่ ๔ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายทางนายาง-นาสะเม็ง บริเวณนานายถ่ำ) หมู่ ๕ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายาง-นาสะเม็ง) หมู่ ๔ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเจาะจง ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))