นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 25997
Page Views 47880
 
ประกาศ ก.ถ.
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.46 KB

2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.1 KB

3. ประกาศ ก.ถ. ฉบับที่ 9 อัตราเงินเดือนบัญชี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB

4. ประกาศ ก.ถ. ฉบับที่ 10 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB

5. ประกาศ ก.ถ. ฉบับที่ 12 การดำเนินการทางวินัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB

6. ประกาศก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.92 KB

7. ประกาศก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.59 KB

8. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB

9. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.85 MB