นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 26053
Page Views 47937
 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.
yesประกาสหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง 1 ต.ค.63- 30 ก.ย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.78 KB

yesประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.04 KB

yesประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ระหว่าง 1 เมษายน 64- 30 กันยายน 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.61 KB

yesประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.09 KB

yesประกาศหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดินและค่าตอบแทน ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.93 KB