นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 25970
Page Views 47851
 
ประกาศสภา
หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.06 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.96 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.38 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.87 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.44 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.48 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.23 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 สมัย แรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.94 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.74 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.11 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 704.54 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 675.44 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 808.47 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 657.17 KB

ประกาศสภา อบต.บ้านบาก กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 สมัยแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.02 KB

หนังสือเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 692.57 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.88 KB