นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 25978
Page Views 47859
 
รายงานการประชุมสภา
 
 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.84 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.46 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.97 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.14 KB

รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.34 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.56 KB

รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.56 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.47 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30  ตุลาคม  2562 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.24 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 24  กันยายน  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.18 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.71 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29  สิงหาคม  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.23 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.97 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 21  สิงหาคม  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.63 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13  มิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.6 KB

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.89 KB